DYREHOLD

Beboer kan holde husdyr under forutsetning av at dyret registreres hos borettslaget ved styret, og at beboer inngår avtale om ansvarlig dyrehold med borettslaget.

Skjema for registrering av dyrehold (kontakt styret for å få det på papir):

1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtekter angående dyrehold og straffebestemmelser som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

2. Dyreeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som deres hund/katt måtte påføre person eller eiendom, for eksempel opp skraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg mv.

3. Dyreeier forplikter seg straks å fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på trapper, veier, plener, i bed og lignende. Dette gjelder også uteområder som andelseier disponerer privat.

4. Dyreeier er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes berettigede klager over at deres dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper angst, forplikter dyreeier å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klager er berettiget.

5. Dyreeier må være villig til å godta de endringer i bestemmelsen som generalforsamlingen fatter og finner nødvendig å foreta.

6. Regler om dyrehold betraktes som en del av ordensreglene. Brudd på ordensreglene blir å betrakte som mislighold og kan føre til pålegg om salg og fravikelse. 

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang