VEDLIKEHOLDSPLIKT TERRASSER

Andelseiers vedlikeholdsplikt av utbygde terrasser:

Det er mange som har utvidet sine terrasser eller bygget helt nye. Originalstørrelse på stueside er som verandaen over uten gelender og ingen terrasse ved inngang.

Som andelseier med utbygd terrasse; enten på stue-, inngangssiden eller begge sidene, er det andelseiers plikt å vedlikeholde denne/disse i henhold til vedtektenes punkt 6-2 (vii):

...forplikter andelseier seg til på egen kostnad å sørge for forsvarlig vedlikehold, inklusiv utskiftning og modernisering av tiltaket.

Et normalt vedlikehold kan se slik ut:

  • Årlig vask og rens av gulv og rekkverk ut- og innvendig med
    fjerning av grønske, algevekst, svertesopp ol. med dertil egnede midler.
  • Årlig sjekk av terrassen med utskifting av bygningsdeler ved behov.
  • Jevnlig maling av rekkverk ut- og innvendig.

Byggevare- og fargeforhandlere kan gi råd til valg av produkter for vask, rens og maling.

Borettslagets farger som alle terrasser skal males i:

  • Grå: NCS S2500-N (Jotun 9911 Nøytral) på rekkverk.
  • Hvit: NCS S0500-N (Jotun 9918 Klassisk Hvit) på lister og toppbord rekkverk.
  • Eventuell farge på gulv kan velges selv.

Andelseiere som ikke ønsker å vedlikeholde sine utbygde terrasser i henhold til vedtektene plikter seg å rive og fjerne dem for egen kostnad.

Ikke utbygde terrasser og verandaer:

Det er også hver andelseiers plikt å vedlikeholde sin terrasse/veranda på samme måte som nevnt under normalt vedlikehold over. Maling av terrasse/veranda i borettslagets regi følger maling av husene.

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang