STYRET OG VALGKOMITEEN  2024-25


STYRET
Styreleder: Roald Ånestad, Dragkistelia 12 E
Nestleder: Christian Aastorp, Dragkistelia 20 A
Sekretær: Hilde Røst, Kulpeåsen 5 B
Styremedlem: Katarina Solend, Dragkistelia 16 B
Varamedlem: Torill Moe, Kulpeåsen 5 B
Varamedlem: Johannes Schram, Dragkistelia 14 B


VALGKOMITEEN
Wibeke Ørbeck, Dragkistelia 20 D
Svein Olufsen, Dragkistelia 26 B
Torild Bråten, Dragkistelia 20 F
Ellen Bitustøyl, Dragkistelia 32 D

Instruks for valgkomiteen

Vedtatt på generalforsamlingen 11.03.2024.

1. Valg

Fire beboere uten tilknytning til styret og har kompetanse som er relevant for å vurdere kandidatenes egnethet til verv, velges av generalforsamlingen for ett årEn viss kontinuitet er ønskelig. Medlemmene kan gjenvelges og innstille seg selv til gjenvalg.

2. Mål

Å være et demokratisk verktøy som bidrar til en ansvarlig og effektiv styring av boligselskapet og jobber etter organisatoriske prinsipper.

3. Rolle

Bistå generalforsamlingen med valg av kandidater. Valgkomitéen reguleres direkte av generalforsamlingen, og er uavhengig fra styret. Sikre en kvalifisert og uavhengig styresammensetning gjennom grundig evaluering og vurdering av mulige kandidater. Dette vil bidra til å redusere eventuelle interessekonflikter og fremme en rettferdig og effektiv styring av boligselskapet.

4. Oppdrag

Styreleder innkaller komiteen til møte i rimelig tid i forhold til frister gjeldende for generalforsamlingen, hvor oppdatert beboerliste og styrets kommentar til valget danner grunn for komiteens innstilling. Styreleder redegjør om styremedlemmer stiller til gjenvalg. Styrets forslag til honorar og fordelingen av disse presenteres samtidig før rekrutteringsprosessen.

5. Konstituering

Gjøres internt av komiteen og skal bestå av leder, eventuelt sekretær og kontaktperson. Styret informeres om ledervalget. Møter i komiteen innkalles av lederen og protokollføres og signeres av møtedeltakerne. Eventuelt frafall i perioden erstattes av komiteen selv og informeres styret.

6. Oppgaver

Ved samtaler blant boligselskapets medlemmer, finne mulige egnede kandidater med relevant erfaring, evne, kapasitet og vilje til verv. Kjønnsbalanse vektlegges i henhold til vedtektene. Innstillingen, som ikke er bestemmende, fremlegges og redegjøres for på generalforsamlingen basert på vurderingene gjort av komiteen.

7. Endringer

Må fremmes for og godkjennes av generalforsamlingen.

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang